Styrelsen for Patientsikkerhed – risikobaseret tilsyn (anmeldt tilsyn)

Tilsynsrapport 2021

Tilsynsrapport 2018

 

Arbejdstilsynet (delvist uanmeldt tilsyn)

Tilsynsrapport 2018