Historien bag....

Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige blev stiftet den 11. november 1954 af 5 landsorganisationer:

Danske Bankfunktionærers LandsforeningDansk SamvirkeDansk SygeplejerådDen almindelige Danske LægeforeningGymnasieskolernes lærerforening

Formålet var at skaffe egnede boliger til medlemsorganisationernes medlemmer, eller, når boliger ikke blev beslaglagt af disse, til andre ældre og enlige. 

Med stiftelsen af Foreningen blev der skabt en ny boligtype, som specielt blev indrettet for ældre, og hvor der samtidig blev tilbudt beboerne kollektive faciliteter.

Den kollektive boligform viste sig velegnet for enlige og ældre, fordi den gav beboerne mulighed for at få en selvstændig, uafhængig og samtidig økonomisk og arbejdsmæssig overkommelig bolig. Her kunne man også bevare meget af den livsform, som man havde haft i sin større bolig, blandt andet ved at benytte fælles selskabslokaler, gæsteværelser, restaurant m.v. 

Mange ældre havde tillige en tilfredsstillelse ved ikke at behøve at bruge tid og kræfter på at lave mad, ligesom man havde en naturlig mulighed for at få kontakt med andre i samme aldersklasse. Det gav en betryggende fornemmelse at bo i en ejendom, hvor man efterhånden lærte mange af de øvrige beboere at kende.


Medlemskreds
I de forløbne år er medlemskredsen udvidet, og består i dag af:

Dansk Tandlægeforenings Tryghedsordninger - Danmarks Apotekerforening - Danmarks Jurist og Økonomforbund - Dansk Agronomforening - Dansk Magisterforening - Danes Worldwide - Dansk Sygeplejeråd - Danske Tandlægers Hjælpefond - Den Almindelige Danske Lægeforening - Dyrlægernes understøttelsesforening - Finansforbundet - Gymnasieskolernes lærerforening - Nykredit -

Organisering
Foreningens øverste ledelse er et repræsentantskab med deltagere fra samtlige medlemsforeninger og -virksomheder. Repræsentantskabet mødet hvert 2. år, og vælger her Foreningens bestyrelse.

Til Foreningens første bestyrelse blev valgt professor, dr. med. Poul Bonnevie (formand), direktør J. Bitch-Larsen, daværende formand for Dansk Sygeplejeråd Maria Madsen og direktør Otto Schlegel.

I de forløbne år har i perioder bl.a. følgende været medlem af bestyrelsen: Overlæge Fritz Hagn-Meincke, departementchef Holger Lavesen, fhv. socialminister Bent Rold Andersen og daværende formand for Dansk Sygeplejeråd Kirsten Stallknecht.

Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige har over 50 års erfaring i at opføre og drive kollektivhuse og plejehjem. Alle husene er opført i tæt samspil med med den respektive kommune som selvejende institutioner.